Schenkingen door wilsbekwame onderbewindgestelde: geen machtiging nodig

Bij de kantonrechter is een verzoek ingediend om een machtiging te verlenen voor het doen van schenkingen uit het vermogen van de onderbewindgestelde, maar de kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de beschikking van de kantonrechter omdat uit een verhoor is gebleken dat de onderbewindgestelde in een goede geestelijke conditie verkeert. Verder is de onderbewindgestelde op de hoogte van de voorgenomen schenkingen, kent hij de verkrijgers en stemt hij in met de schenkingen. Het Hof oordeelt dat het hier gaat om door de onderbewindgestelde gewenste schenkingen en dat hij in staat is om deze financiële beslissing te nemen. Nu de bewindvoerder medewerking aan de gewenste schenkingen wil verlenen, is hiervoor geen machtiging van de rechter vereist.

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 november 2014, nr 200.148.320 (GHARL:2014:8733)