Bewind wordt ingesteld ondanks levenstestament

Twee uitspraken waarin bewind wordt ingesteld ondanks levenstestament

Uitspraak 1: Ouders hebben een levenstestament opgesteld waarbij zij een algehele volmacht aan dochter hebben verleend. In verband met een persoonsgebonden budget dat is toegekend, verlangt het zorgkantoor dat er een meerderjarigenbewind wordt ingesteld.

 

Naar aanleiding hiervan verzoekt de dochter de kantonrechter dat over het vermogen van haar ouders een bewind wordt ingesteld. Tevens verzoekt dochter een mentorschap in te stellen. Volgens de kantonrechter is aannemelijk geworden dat de ouders door een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn ten volle de vermogensrechtelijke belangen en de niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Gelet op de volledige volmacht die de ouders aan dochter hebben gegeven, is er in beginsel geen reden om bewind uit te spreken. Ondanks een volledige volmacht zijn er omstandigheden denkbaar waaronder het wel aangewezen is om bewind uit te spreken. De dochter stelt dat door het persoonsgebonden budget verantwoording moet worden afgelegd aan het zorgkantoor. Hoewel de kantonrechter zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, niet begrijpt waarom het zorgkantoor de machtiging niet accepteert, zal deze bewind uitspreken om het verlenen van de zorg niet te frustreren. Omdat dochter een volledige volmacht heeft, wordt het bewind beperkt tot alleen het persoonsgebonden budget. Het verzoek tot instelling van een mentorschap wordt afgewezen.

 

Rb. Oost-Brabant 26 maart 2015, nr 3912044 BM VERZ 15-523 e.a. (RBOBR:2015:1997)

 

 

Uitspraak 2: Ondanks dat in een levenstestament aan de kinderen een volledige volmacht is gegeven, stelt de kantonrechter een bewind in omdat de rechthebbende zelfstandig woont en gezien eerdere ervaringen vatbaar is voor colportage.

 

De kantonrechter bepaalt dat het bewind wordt ingeschreven in het openbare curatele- en bewindregister (artikel 1:436 BW).

 

Rb. Oost-Brabant 31 maart 2015, nr 3899036 BM VERZ 15-483 (RBOBR:2015:1998)