De informatie op deze website is algemeen van karakter en is niet van toepassing op individuele gevallen. De informatie is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als een persoonlijk juridisch advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Gebruikers van deze website kunnen aan de op deze website gepresenteerde informatie geen rechten ontlenen. Leenhouts Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van het overnemen van verstrekte informatie. Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van Leenhouts Advocatuur van toepassing.