Erfrecht

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van een overledene op diens erfgenamen. In de afwikkeling van een nalatenschap kunnen de emoties hoog oplopen. Familieleden die elkaar soms jaren niet hebben gezien, worden noodgedwongen geconfronteerd met elkaar en hebben elkaar nodig om tot afwikkeling te komen. Vaak komt er veel oud zeer boven. Ook de confrontatie met stief-familie bij de afwikkeling van de nalatenschap kan soms zeer pijnlijk zijn. Niet te vergeten het onterfde kind dat pas na het overlijden kennisneemt van de onterving.

 

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. De combinatie van deze complexiteit en de emotie kan ervoor zorgen dat de afwikkeling van een nalatenschap soms jaren in beslag neemt. Vaak is dat nergens voor nodig. De ervaring heeft mij geleerd dat erfrechtelijke procedures vaak zeer stressvol zijn voor de betrokken partijen; ik streef ernaar om langslepende procedures te voorkomen.