Vereffeningsverzoek vanwege spoorloze erfgenaam

Kantonrechter honoreert vereffeningsverzoek vanwege een spoorloze erfgenaam

Deze zaak betreft een verzoek om op grond van artikel 4:198 BW te bepalen dat de bekende erfgenamen bevoegd zijn om als vereffenaars op te treden. De notaris heeft onderzoek gedaan naar de erfgenamen, maar mogelijk is er nog een aantal onbekende erfgenamen (waarvan de contactgegevens ontbreken). Dit heeft tot gevolg dat de vereffening, waaronder het betalen van schuldeisers, niet kan plaatsvinden.

 

De kantonrechter overweegt dat toewijzing van het verzoek in het belang van de schuldeisers is. Het alternatief is dat de rechtbank wordt verzocht een vereffenaar te benoemen, maar daarmee worden de kosten van de vereffening hoger. Dat wordt in deze zaak niet in het belang van de schuldeisers wordt geacht.

 

Rb. Midden-Nederland 24 april 2015, nr 3773646 UT VERZ 15-715 (RBMNE:2015:2970)