Kantonrechter verleent curator machtiging om dubieus testament te herroepen

Een curator vraagt machtiging van de kantonrechter om de uiterste wilsbeschikking van curanda te herroepen. Op grond van artikel 4:55 lid 2 BW kan deze machtiging niet worden verleend omdat vaststaat dat curanda niet in staat is haar wil te bepalen over het herroepen van het testament. Echter, onder de omstandigheden waarbij curanda op 29 februari 2008 haar achterneef tot enig erfgenaam heeft benoemd, deze achterneef op 1 juli 2008 is gehuwd met curanda, maar dit huwelijk nietig is verklaard en er verschillende medische rapportages zijn over de geestelijke toestand van curanda, kan de kantonrechter niet anders dan oordelen dat curanda ten tijde van het opmaken van het testament feitelijk haar wil niet meer kon bepalen. Bovendien was de achterneef hiervan op de hoogte. Daarom dient de curator op grond van artikel 8 EVRM en artikel 1 EP EVRM machtiging worden verleend om namens curanda het testament van 29 februari 2008 te herroepen.

Rb. Midden-Nederland 26 november 2014, nr 3274904 UT VERZ 14-6291 (RBMNE:2014:6455)