Levensverzekeringsuitkering gekoppeld aan hypotheek niet in erfenis

Levensverzekeringsuitkering die was gekoppeld aan hypotheek viel niet in erfenis

 

Door het overlijden van vader is een levensverzekering tot uitkering gekomen. Tussen de partner van vader en de kinderen van vader is een geschil ontstaan over de vraag of de uitkering behoort tot de erfenis. De Rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord omdat de verzekering onlosmakelijk is verbonden met een hypotheekschuld ter zake van de woning van vader.


Het Hof oordeelt anders. Volgens het Hof volgt uit de polis expliciet dat de partner de eerste begunstigde is bij het overlijden van vader. Het recht van de partner jegens de verzekeraar is ontstaan met en door het overlijden van vader. De uitkering valt civielrechtelijk niet in de nalatenschap van vader en is geen verkrijging krachtens erfrecht. In de hypotheekakte heeft de partner als schuldenaar aan de verzekeraar een volmacht verstrekt om namens haar de uitkering aan te wenden om de hypotheekschuld te voldoen. Daardoor heeft de partner een schuld van de nalatenschap uit eigen middelen voldaan. De hypotheekschuld had betrekking op een onroerende zaak die uitsluitend in eigendom toebehoorde aan vader. De hypotheekschuld diende in de onderlinge verhouding van vader en zijn partner derhalve geheel te worden gedragen door vader en nadien zijn erfgenamen. Nu deze nalatenschapsschuld deels met vermogen van de partner is afgelost, heeft zij een vordering op de nalatenschap ter zake van de verzekeringsuitkering.


Hof Den Haag 3 maart 2015, nr 200.137.166 (GHDHA:2015:816)