Mirjam Leenhouts, advocaat erfrecht Amsterdam

Mirjam heeft in 1997 haar studie Nederlands recht afgerond. Tijdens die studie heeft ze een bijzondere interesse ontwikkeld voor familierechtelijke kwesties. Reden waarom ze uiteindelijk is afgestudeerd met de keuzevakken erfrecht, jeugdrecht, rechtspsychologie en echtscheiding & vermogensrechtelijke gevolgen.

Na haar afstuderen en een lange reis door Azië is Mirjam een aantal jaren werkzaam geweest in het notariaat. In 2003 startte ze bij SRK Rechtsbijstand, in eerste instantie als rechtshulpverlener, later als advocaat. Bij deze organisatie heeft ze brede ervaring opgedaan in het erfrecht, personen- en familierecht en vastgoedrecht.

Tijdens haar werk bij SRK Rechtsbijstand ontdekte Mirjam haar passie voor erfrecht. Enerzijds omdat erfrechtdossiers zeer complex kunnen zijn, anderzijds omdat ze ook vaak verweven zijn met boeiende familiegeschiedenissen. Daarom heeft Mirjam zich nadrukkelijk in erfrecht gespecialiseerd en is zij dankzij haar ervaring in staat cliënten professioneel te ondersteunen met een menselijk gezicht. Precies wat dit vakgebied vraagt.

 

Mirjam heeft zich op het volgende hoofdrechtsgebied in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Erfrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het door haar geregistreerde hoofdrechtsgebied.

 

 

Lid van de Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland (VEAN)