Nogmaals tuchtrecht notarissen: onderzoek naar wilsbekwaamheid bij passeren testament

Klaagster verwijt de notaris - onder meer - dat hij onvoldoende heeft onderzocht of de moeder van klaagster wilsbekwaam was ten tijde van het opmaken en passeren van het testament. De Kamer voor het Notariaat heeft de klacht op dit punt gegrond verklaard en aan de notaris de maatregel van waarschuwing opgelegd. De overige klachtonderdelen heeft de kamer ongegrond verklaard. Het Hof (Amsterdam) vernietigt de beslissing van de kamer en verklaart de klacht op alle onderdelen ongegrond.

 

In dit geval was met het passeren van het testament spoed geboden in verband met het naderende overlijden van moeder. Volgens het Hof heeft de notaris met zijn relaas voldoende verantwoording afgelegd waarom hij tot de conclusie is gekomen dat moeder wilsbekwaam was. Voor zover hij nog enige twijfel over de wilsbekwaamheid zou hebben gehad, was die in de gegeven omstandigheden niet voldoende geweest om de tijd te nemen voor een medisch onderzoek met het risico dat de uiterste wil door het naderende overlijden niet meer zou kunnen worden vastgelegd. De notaris heeft daarom, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voldoende zorgvuldig gehandeld.

Hof Amsterdam 16 december 2014, nr 200.148.070/01 (GHAMS:2014:5353)