Nalatenschap in buitenland

Welke rechter is bevoegd bij nalatenschap die in buitenland is opengevallen?

Verzoekers hebben de Rechtbank Gelderland verzocht een vereffenaar te benoemen in een nalatenschap van erflater die laatst woonachtig was in België. Omdat sprake is van een verzoekschriftprocedure en ten minste één van de verzoekers woonplaats in Nederland heeft, heeft de Nederlandse rechter op grond van artikel 3 Rv rechtsmacht.

 

Met betrekking tot de vraag welke Nederlandse rechter relatief bevoegd is, overweegt de Rechtbank dat volgens artikel 268 Rv bij erfenissen de rechter van de laatste woonplaats van de erflater bevoegd is. Omdat dit België is, kan de Rechtbank Gelderland geen relatieve bevoegdheid ontlenen aan artikel 268 Rv. Wat dan overblijft is de restbepaling van artikel 269 Rv. Hierin is bepaald dat bij gebreke van een bevoegde rechter de Rechtbank Den Haag bevoegd is. De Rechtbank zal de zaak dan ook verwijzen naar de Rechtbank Den Haag. Verzoekers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over dit voornemen.


Rb. Gelderland 23 februari 2015, nr C/05/276172 / HA RK 14-176 (RBGEL:2015:1455)