Rechtskeuze in testament/opzettelijk verzwijgen van goederen

Geen geldige rechtskeuze in testament/opzettelijk verzwijgen van goederen

Internationaal Privaatrecht en Portugees recht. Erflater met alleen de Nederlandse nationaliteit heeft in zijn in Portugal verleden testament geen rechtsgeldige keuze gedaan voor de toepasselijkheid van Nederlands recht op de vererving, zodat het Portugese recht daarop van toepassing is.

 

Een erflater die echtgenoot en kinderen achterlaat mag naar Portugees recht niet vrijelijk beschikken over 2/3 gedeelte van de nalatenschap. Dat gedeelte vererft volgens de wet en geeft de erfgenamen een direct opeisbare vordering. Op de afwikkeling van de erfenis is verder het Nederlands recht van toepassing. Van een opzettelijk verzwijgen van goederen van de nalatenschap door de achtergebleven echtgenote is geen sprake. Zij doet op goede gronden een beroep op dwaling omtrent het toepasselijke recht nu zelfs haar notaris aanvankelijk is uitgegaan van het Nederlands recht als zijnde toepasselijk op de vererving.

 

Rb. Rotterdam 8 april 2015, nr C/10/449302 / HA ZA 14-434 (RBROT:2015:2465)