Rentenadeel over erfbelasting

Rentenadeel over erfbelasting omdat te vroeg voorlopige aanslag werd verzocht

De erfgenamen van een overledene verzoeken relatief kort na het overlijden om een voorlopige aanslag voor de verschuldigde erfbelasting. Vervolgens is binnen enkele weken een voorlopige aanslag opgelegd. Het gevolg hiervan was dat de erfgenamen al binnen zes maanden na het overlijden de erfbelasting moesten betalen. Dat is derhalve ruim binnen de termijn van acht maanden na het overlijden waarover geen belastingrente wordt berekend. Naar aanleiding hiervan hebben de erfgenamen een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman.

 

De erfgenamen stellen dat zij zijn geconfronteerd met een rentenadeel doordat zij zijn afgegaan op de mededeling op het aangiftebiljet “om zo snel mogelijk” een voorlopige aanslag aan te vragen als men wil voorkomen dat erfgenamen veel heffingsrente/belastingrente moeten betalen. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond. Volgens de Nationale ombudsman heeft de tekst op het aangiftebiljet bij de erfgenamen de indruk kunnen wekken dat het altijd voordelig was om zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen. Feitelijk is het echter zo dat als een voorlopige aanslag wordt opgelegd en dient te worden betaald binnen de zogenaamde rentevrijeperiode van acht maanden per saldo sprake kan zijn van een rentenadeel. Deze nuance ontbrak in de verstrekte informatie. Naar aanleiding van het onderhavige onderzoek heeft het ministerie van Financiën laten weten om op de aangifte erfbelasting een verwijzing op te nemen naar de website voor de belasting- en invorderingsrente met daarin opgenomen de juiste en complete informatie. De Nationale ombudsman heeft met instemming hiervan kennis genomen. Hij gaat er daarbij wel vanuit dat de verwijzing wordt gekoppeld aan het probleem dat zich hier voordoet. De verwijzing moet duidelijk maken dat voor een goed overzicht van de voor- en nadelen van snelle aangifte deze extra informatie van belang is.

 

Nationale ombudsman 19 maart 2015, nr 2015/061