Tuchtrecht notarissen: notaris had niet-behandelend arts moeten consulteren voor medisch onderzoek

Klaagster verwijt de kandidaat-notaris en de notaris dat zij zijn overgegaan tot het opstellen en passeren van het testament en de samenlevingsovereenkomst van de vader van klaagster. Zij hadden gerede twijfels moeten hebben over de wilsbekwaamheid van vader en op basis daarvan een algemeen psychiatrisch/geriatrisch onderzoek moeten laten uitvoeren door een niet-behandelend arts. De kamer voor het notariaat heeft de klacht ongegrond verklaard.

 

Het Hof (Amsterdam) is van oordeel dat de klacht jegens de kandidaat-notaris ongegrond en jegens de notaris gegrond is en legt aan deze laatste de maatregel van waarschuwing op. Onder de gegeven omstandigheden had de notaris gerede twijfel over de wilsbekwaamheid van vader behoren te hebben en volgens het Stappenplan een niet-behandelend arts moeten raadplegen voor het verrichten van een psychiatrisch/geriatrisch onderzoek. Bij de op te leggen maatregel is meegewogen dat aannemelijk is geworden dat de notaris de nodige zorgvuldigheid heeft willen betrachten bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid van vader, maar uiteindelijk onvoldoende alert is geweest.

Hof Amsterdam 16 december 2014, nr 200.145.677/01 NOT (GHAMS:2014:5348)