Vaderschap van minderjarige vastgesteld na overlijden man: afgifte nalatenschap

Verklaring voor recht gevorderd dat minderjarige de enige erfgenaam van erflater is. Voormalige erfgenamen zijn veroordeeld om de wettelijk vertegenwoordiger te informeren over de nalatenschap en rekening en verantwoording af te leggen over gevoerde beheer daarvan, en tot afgifte van nalatenschap nu zij niet te goeder trouw konden overgaan tot verdeling, verbruiken en verteren van de nalatenschap.

Rb. Rotterdam 11 februari 2015, nr C/10/440370 / HA ZA 13-1305 (RBROT:2015:1028)