Zuivere aanvaarding: erfgenaam aansprakelijk in eigen vermogen

Ondanks beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam aansprakelijk in zijn eigen vermogen voor de vordering van een andere erfgenaam uit hoofde van de ouderlijke boedelverdeling van de eerstoverleden ouder. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de aansprakelijke erfgenaam door gedragingen voorafgaande aan de beneficiaire aanvaarding zuiver heeft aanvaard. De andere erfgenaam vordert in een rechtbankprocedure veroordeling pro se van de erfgenaam die volgens de kantonrechter zuiver heeft aanvaard tot betaling van de schuld uit hoofde van de ouderlijke boedelverdeling, zich daarbij beroepend op de uitspraak van de kantonrechter. De rechtbank verwerpt het verweer van de zuiver aanvaard hebbende erfgenaam dat de andere erfgenaam zich niet op de uitspraak van de kantonrechter kan beroepen omdat hij daarbij geen partij was. De aard van het oordeel dat de ene erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard brengt mee dat ook derden (en dus de andere erfgenaam) zich hierop kunnen beroepen. Het beroep door de aansprakelijke erfgenaam op de redelijkheid en billijkheid gaat niet op.

Rb. Midden-Nederland 11 februari 2015, nr C/16/365623 / HA ZA 14-261 (RBMNE:2015:642)